#NEWSEVENTS #NEWSEVENTS JUNE 26, 2019Pag-asa Gym Rehabilitation

July 27, 2016 05:45 PM


Bilang paghahanda sa pagsasaayos ng Pag-asa Gym sa Brgy. F.E. Marcos, sinimulan na nitong Lunes, Hulyo 25 ng Lokal na Pamahalaan ang paglilinis dito pati na ang pagpapatag ng lupa sa paligid nito.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image