#NEWSEVENTS #NEWSEVENTS MARCH 27, 2019Meeting with the Barangay Kagawads

July 12, 2016 02:54 PM


“MAGKAISA PARA SA KAUNLARAN”. Nakipagpulong si Mayor Kokoy Salvador sa mga kagawad ng bawat barangay ng Lungsod ng San Jose noong Hulyo 7 sa San Jose City National High School. Nagpatawag ng nasabing pagpupulong ang Punong Lungsod upang makasalamuha ang mga ito at pagkaisahin ang lahat sa kanyang mithiing maiangat ang bayan sa tradisyonal nitong kalagayan sa kasalukuyan. Nanawagan si Mayor Salvador na dapat nang magkaisa at isantabi na muna ang pagkakanya-kanya ng mga partido, at ang politika dapat ay pang-isang araw lamang. Binigyan din ng pagkakataon ang mga kagawad upang maibulalas ang kanilang mga hinaing at mga problema sa kanilang mga nasasakupang barangay. Ipinangako ng Punong Lungsod na kanyang tutugunan ang mga suliraning inilatag ng mga kagawad sa tulong ng mga sangay ng LGU at sa pakikiisa na rin ng mga nagsidalo. Hangad ng Punong Lungsod ang isang bagong San Jose sa pamamagitan ng matiwasay, maayos na pamumuno, pagtigil ng korupsiyon, at pagkakaisa ng mga mamamayan at kawani ng gobyerno tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng lungsod.Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image