#NEWSEVENTS #LIWANAG NG PASKO SA MAY 20, 2019Liwanag ng Pasko sa San Jose

November 24, 2018 07:59 PM


Tuloy po kayo sa Christmas Capital ng Nueva Ecija!

Maningning sa larawan, subalit iba pa rin ang ganda kapag namasdan nang personal!Photos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image